پارس پوشش صنعت آسیا

  • مدیرعامل - جان محمد جلیل مصیر
  • اصفهان - اصفهان - م. شهدا - خ. فروغی - ک. بهار - ط. سوم قرض الحسنه سجاد - واحد 9 - ک.پ : 1835955341
  • ،