گروه صنعتی ممتاز

  • مدیر - گنجی
  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - تقاطع خیابان عشقیار (نیلوفر) - پ. 143 - ط. چهارم