منطقه 7 مخابرات

  • تهران - منطقه 8 - جانبازان (گلبرگ) شرقی - نبش خیابان برادران مصطفوی (لادن)
  • ، ، ،
زیرمجموعه‌ی :

شرکت مخابرات ایران - وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات
ارزیابی