شرکت سازه سرامیک و مواد ایرانیان - شعبه ساکمی

  • مدیر - بهزاد نصیری
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - مجتمع تجاری البرز - ط. یازدهم - واحد 1102 - ک.پ : 1397113311