گروه آهن آلات گلی زاده

  • مدیر - حسن گلی زاده
  • تهران - منطقه 18 - شادآباد - بازار آهن غرب تهران - 40 متری بهار شمالی - مجتمع پارس فلز - بلوک D - پ. 10