دکتر خدیجه محلوجی

متخصص بیماری های کودکان فوق تخصص عفونی اطفال استاد دانشگاه تهران روزهای فرد 10 تا 1 بیمارستان ایرانمهر
  • تهران - منطقه 3 - دستگردی (ظفر) - تقاطع خیابان تخارستان - جنب داروخانه کریم زاده - پ. 210 - ک.پ : 1918643611

دکتر خدیجه محلوجی در یک نگاهعضو  ISID - انجمن بین المللی بیماری های عفونی در آمریکا
عضو  ESPID - انجمن بیماری های عفونی کودکان در اروپا
 استاد دانشگاه تهران
کلینیک عروق: صبح ها، روزهای فرد
شماره داخلی کلینیک: 750
Dr.Khadijeh Mahlouji
Pediatrician
P.I.D Specialist
Professor of Tehran Uni versity
مستقردر :

ارزیابی
..... نسترن : .....
واقعا ممنون از خانم دکتر محلوجی که با تشخیص های فوق الاده شون وقتی نگرانی ما زیاد است واقعا با صبوری کمک میکنن <br/>خسته نباشید
تصاویر