شرکت ملی حفاری ایران

  • مدیرعامل - حیدر بهمنی
  • خوزستان - اهواز - بلوار پاسداران - بالاتر از میدان فرودگاه
کلمات کلیدی :

حفاری

زیرمجموعه‌ی :

ارزیابی