گروه صنعتی سانتیگراد

  • مدیر - اشکان گرامی
  • فارس - شیراز - شهرک صنعتی بزرگ - فاز 2 - م. الکترونیک - خ. بهره وری - خ. 403
  • ،
ارزیابی