بانک ایران زمین - شعبه زنجان - کد 1601

  • زنجان - زنجان - امام - نبش کوچه فصاحتی - پ. 82