صنایع شهیدشاه آبادی (صنام)

  • مدیر - علی رضا حریریان
  • تهران - منطقه 1 - پاسداران - سه راه برادران موحد دانش (اقدسیه) - ک. کاظمی - ک.پ : 1694613511
  • ، ، ،
ارزیابی