ماجد امنیت

  • مدیر - علی رضا جنقو
  • تهران - منطقه 13 - نیروی هوایی - ک. 9/34 - پ. 9 - واحد 8