مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی

  • مدیر - محمدرضا فاضلی
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - جنب کوی دانشگاه - روبروی دانشکده تربیت بدنی - پ. 1462 - ک.پ : 1439956131
  • ،
کلمات کلیدی :

دارو

|

پخش دارو

|

توزیع دارو

ارزیابی