شرکت نوآوران پزشکی فلک

  • مدیر - فروردین علی رضازاده
  • تهران - منطقه 11 - ولی عصر - بالاتر از جامی - ساختمان علومی - بلوکb - ط. پنج - واحد 22 - ک.پ : 1589793817