شرکت پار صنعت صعود

  • مدیر - رحیم پار
  • تهران - منطقه 4 - استادحسن بنا (مجیدیه) شمالی - نرسیده به میدان شریفی - ک. فرزاد - پ. 12