پارس - مشهد

  • خراسان رضوی - مشهد - بلوار خواجه ربیع - بین میلان هجدهم و شانزدهم