تولیدی و صنعتی صنعت یاران

صنعت یاران، اعتبار صنعت فیلتر ایران
  • مدیرعامل - فرهاد عابدینی
  • تهران - منطقه 5 - م. پونک - بلوار میرزابابایی - بعد از چهارراه عدل - نبش کوچه پاک - ساختمان اسپیناس - ط. دوم غربی