دکتر سعیده ضیایی

  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه کاشانی - بعد از چهارراه شاهین - ساختمان پزشکان - جنب داروخانه شبانه روزی بیدار - ک.پ : 1473959614
کلمات کلیدی :

پزشک

|

تخصص

|

زایمان

|

زنان

|

متخصص

مستقردر :

بیمارستان آتیه - بیمارستان
بیمارستان تریتا - بیمارستان
ارزیابی