شرکت پردیس پتروشیمی

  • مدیر - بهمن زمانی
  • تهران - منطقه 3 - شیخ بهایی شمالی - خ. عرفی شیرازی - پ. 7 - ک.پ : 19936