آلاله

  • مدیر - مهدی وحیدی
  • مازندران - ساری - فردوسی - جنب سینما سپهر