تهران - دانشکده فنی شماره 2

  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - دانشکده فنی - ساختمان معدن - ط. دوم - ک.پ : 1439955961