صنایع یکتا تهویه اروند

  • مدیر - منوچهر شجاعی
  • شهر ری - شمس آباد - شهرک صنعتی - فاز توسعه - بلوار استقلال - بلوک TK - قطعه 101
ارزیابی