منطقه 4 مخابراتی - شهدای چیتگر

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - چهارراه ایران خودرو - خ. جهاد - م. شهدا - خ. بدر - ک.پ : 1396194131
  • ، ، ،