شرکت پرس صانکو

  • مدیر - سیدجواد فاطمی شریعت پناهی
  • تهران - منطقه 3 - میرداماد - خ. شمس تبریزی - ک. مریم - پ. 7 - ک.پ : 154974511