شلکا

  • مدیر - کریمایی
  • تهران - منطقه 5 - بلوار مرزداران - خ. ابراهیمی - نبش یادگار امام - خ. الوند 16 (نامدار 13) - پ. 957 - ک.پ : 1611748914
ارزیابی