منطقه 16 پستی - کد 51622

  • تهران - منطقه 4 - تهرانپارس - فلکه سوم - خ. 196 شرقی - نبش خیابان 133 - ک.پ : 1656684681