صنایع فلزی ایران

  • مدیر - آزارآیین
  • تهران - منطقه 18 - جاده قدیم کرج - روبروی شرکت حمل و نقل - خ. شهدای صنایع فلزی ایران - ک.پ : 1378749411
  • ، ،
روابط عمومی

ایران - تهران
ارزیابی