سما - ش. 2 (دوره اول)

  • مدیر - رقیه میرزایی
  • تهران - منطقه 22 - بلوار دهکده المپیک - سه راه زیبادشت - ک. مصطفی کاهه - ک.پ : 1489654139
  • ،