شرکت نورتک (واردات)

  • مدیر - سعید علی رضایی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. پاکستان - ک. شانزدهم - پ. 2