آی سی تک

  • مدیر - فقیه زاده
  • تهران - منطقه 3 - میرداماد - مجتمع کامپیوتر پایتخت - ط. اول - واحد 170 - ک.پ : 19697
  • ،