شرکت مس سرچشمه

  • مدیر - ارجمندی
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - ک. پنجم - پ. 17
ارزیابی