شرکت تک ران

  • مدیر - علی رضا محمدی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. پاکستان - خ. ساوجی نیا - پ. 24 - ط. سوم - واحد 68