کارخانه آرد شریف گالیکش

  • مدیر - عبدالغفور جرجانی
  • گلستان - گالیکش - جنب سیلوی گندم
کلمات کلیدی :

آرد

ارزیابی