شرکت داده پرداز هرمز

  • مدیر - فریبرز کاوه
  • هرمزگان - بندرعباس - صدر جنوبی - بین چهارراه سازمان و میدان بلوکی