فتح - شاهد (دوره اول)

  • تهران - منطقه 3 - پاسداران - خ. سوری (نیستان هفتم) - خ. صالح حسینی - ک.پ : 1944973553