دکتر زهره کلباسی

  • تهران - منطقه 2 - سعادت آباد - بلوار فرهنگ - بلوار 24 متری - نبش کوچه 7 غربی - ط. اول - ک.پ : 1998699117
مستقردر :

بیمارستان حضرت علی اصغر - بیمارستان تخصصی کودکان
ارزیابی