شرکت آنتن کار

  • مدیرعامل - قادری
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - بلوار گلشهر - پ. 17 - ط. هفتم - واحد 21 - ک.پ : 1915676981

شرکت آنتن کار در یک نگاهطراحی، ساخت و تولید آنتن های UHF , VHF , FM آنتن های مولتی باند، آنتن های اکتیوگردان، تقویت کننده های RF(BOOSTER ، آمپی فایرهای خط (Line Amplifier) و تجهیزات آنتن مرکزی (MATV8 CATV)
دفتر مرکزی

ایران - تهران - منطقه 06 - بهشتی (عباس آباد)
)
ارزیابی