شرکت منابع تغذیه الکترونیک

  • مدیر - شاپور کاظمی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - ک. هشتم - پ. 11 - ک.پ : 1533736411
  • ، ،
ارزیابی