گروه صنعتی دقت

  • مدیر - مصطفی سیستانی
  • تهران - منطقه 15 - خاوران - کیلومتر 15 - شهرک صنعتی خاوران - بعد از گردنه تنباکویی - مجتمع ترانسپورت - ک.پ : 1855995394
  • ، ،