شهیدصنیع خانی - سپاه

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - خ. عبیدی - جنب پادگان 15 خرداد - درمانگاه صنیع خانی - ک.پ : 1389818115
  • ، ، ،