کارخانه جلیس ایران

  • تهران - منطقه صنعتی خرمدشت - سیاه سنگ - خ. دانش 1 - جنب اتاق برق