شرکت نیکان نیرو

  • مدیر - ناصر پاریاب
  • تهران - منطقه صنعتی خرمدشت - بلوار اصلی - م. صنعت - خ. 7 شرقی - پ. 58