دکتر شهلا خاکزاد

  • مدیر - شهلا خاک زاد
  • تهران - منطقه 6 - قرنی - پ. 217 - بیمارستان آپادانا - ک.پ : 1584613111