بازرگانی دانا شیمی

ضامن اصالت وکیفیت کالا
22877150

ویزاکاران

بانک اطلاعات تخصصی ویزا و سفر
021-88674642

اطلاعات حذف شده

شرکت مهندسی پایورطرح پویا

نمایش این پیغام می تواند به یکی از دلایل زیر باشد:

  • با توجه به درخواست مشتری این رکورد غیر فعال گردیده است و امکان نمایش آن وجود ندارد.
  • فعالیت مشتری به حالت تعلیق درآمده و یا به صورت کامل تعطیل شده است.
  • فعالیت مشتری به علت فوت مشتری به حالت تعلیق در آمده و یا به صورت کامل تعطیل شده است.