شرکت پارس تکنیک (پارس تک پترو شریف)

  • مدیرعامل - سیامک احمدی
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 3 - پ. 28 - ط. اول - واحد 5 - ک.پ : 1513633916