دکتر محسن ضیایی

  • تهران - منطقه 3 - ولی عصر - نبش خیابان نیایش - بیمارستان قلب رجایی - ک.پ : 1996914151
مستقردر :

بیمارستان رجایی - بیمارستان تخصصی قلب و عروق
ارزیابی