شرکت رفرانس ایران (حفاظت کاتدیک)

  • مدیرعامل - علی محمد حیدر عربی
  • تهران - منطقه 12 - لاله زار نو - بالاتر از چهارراه منوچهری - ساختمان 3 البرز - ط. چهارم - واحد 21 و 22 و 23 - ک.پ : 1145656198
  • ،
ارزیابی