منطقه 11 پستی - کد 11081

  • تهران - منطقه 12 - م. محمدیه (اعدام) - پ. 790 - ط. دوم