دکتر اردشیر پاپی

  • تهران - منطقه 6 - ولی عصر - خ. زرتشت غربی - روبروی بیمارستان مهر - خ. چهارم - پ. 1
مستقردر :

بصیر - کلینیک چشم پزشکی
بیمارستان صدر - تامین اجتماعی (به آفرین) - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
بیمارستان نگاه - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی