قریب بار

  • مدیر - ابوالفضل قریب
  • تهران - منطقه 20 - جاده قدیم قم - خ. ایران ترانسفو - روبروی کارخانه بتن ایران - پ. 70 - ک.پ : 1879935311
  • ،