خیام - برادران برقی

  • مدیر - علیرضا برقی
  • تهران - منطقه 12 - خیام - روبروی پارک شهر - پاساژ بزرگ خیام - ط. سوم - پ. 368 - ک.پ : 1114818646
  • ،